EUROPE IVF International  

Vitrifikacija: nova metoda za bezbedno zamrzavanje embriona

Čestitamo, u ovom ciklusu smo dobili više embriona visokog kvaliteta nego što vam je potrebno. Mnogi parovi koji leče neplodnost čuju ovu dobru vest od nas. Kvaliteni embrioni koji neće biti iskorišćeni u jednom tretmanu mogu da budu pažljivo zamrznuti. Ova opcija nam omogućava da očuvamo reproduktivne ćelije ili embrione godinama.

U današnje vreme, sve više se radi na tome da se smanji broj embriona koji se prenose u matericu. Vitrifikacija je vitalni deo ovog tretmana, jer daje našim pacijentima veću šansu da tretman uspe u prvom pokušaju. Zahvaljujući ovoj metodi, eliminisan je rizik od hiperstimulacije jajnika i potreba za totalnom anestezijom tokom krioembriotransfera (transfera zamrznutih embriona). Još jedna važna karakteristika ove metode je finansijska isplativost.

U kojim slučajevima se preporučuje vitrifikacija:

 • Ako prvi VTO tretman ne bude uspešan, imaćete na raspolaganju još jedan embrion.
 • Ako planirate da imate još jedno dete u narednih nekoliko godina, a ne želite da se podvrgavate tretmanu odabira ćelija embriona.
 • Ako planirate dete kasnije u životu, ali sada jedan od partnera mora da ide na hemioterapiju ili radioterapiju i samim tim postoji rizik da ostane neplodan/a.

Vitrifikacija je moderna i bezbedna metoda zamrzavanja embriona

Přístroj pro vitrifikaciNa našoj klinici koristimo vitrifikaciju, koja predstavlja moderniju metodu od krioprezervacije. Koristimo zatvoreni Rapid-i sistem gde embrion nije u direktnom kontaktu sa tečnim azotom.

KrioprezervacijaVitrifikacija
 • Tehnika zamrzavanja reproduktivnih ćelilja u specijalnim uslovima za čuvanje u tečnom azotu na -196 °C.
 • Sporo zamrzavanje (temperatura se spušta za otprilike 0.3 stepena za minutu)
 • Stvaraju se kristali leda koji posredno mogu da utiču na kvalitet zamrznutih embriona i smanje šanse za uspešnu trudnoću.
 • Moderna tehika krioprezervacije
 • Brzo zamrzavanje reproduktivnih ćelija na temperaturi od -196 ° C. Ovaj process traje nekoliko sekundi
 • Koristi se suspstanca koja sadrži visok nivo kriprotektanta da bi se ćelije zaštitile od potencijalnog oštećenja.
 • Ova tehnika je pogodna za čuvanje oocita.

Kako vitrifikacija funkcioniše:

 1. Stavljamo embrione u zaštitnu supstancu koja se zove krioprotektant.
 2. Brzo zamrzavamo kapljicu krioprotektanta u kojoj se nalazi embrion do temperature tečnog azota – 196 stepeni.
 3. Nema stvaranja kristala leda u zaštitnoj supstanci niti u embrionu.
 4. Čuvamo embrion u zapečaćenjoj čauri u tečnom azotu.
 5. Pre korišćenja, brzo zagrevamo embrion do telesne temperature i spiramo zaštitnu supstancu.
 6. Embrion je spreman za transfer u matericu nekoliko sati posle poslednjeg koraka ove procedure.

Iskustva stranih stručnjaka

Prvo dete na svetu začeto korišćenjem zamrznutih embriona je rođeno u Australiji još 1984. godine. Prva beba u Češkoj začeta ovim putem je došla na svet 1993. godine. U to vreme, još uvek se koristila tehnika sporog zamrzavanja embriona.

Primenom vitrifikacije, postoji mnogo veća šansa da se embrion dobro ugnezdi. Zatvoreni sistem vitrifikacije podržava razvojne sposobnosti embriona (studija1) i ne šteti ćelijama embriona. Istraživanje (studija2) kojim se vršila procena kvaliteta embriona posle godinu dana i posle 6 godina od njihovog zamrzavanja je potvrdilo da ni period preživljavanja embriona niti procenat uspešnih trudnoća nije bio smanjen.

Prikladnost kliničke primene zatvorenog sistema vitrifikacije ja potvrđena i na zamrznutim jajnim ćelijama, njihovoj oplodnji i razvoju embriona iz istih (studija3).

Izlaganja nna specijalističkim konferencijama, kao na primer na sastanku Japanskog udruženja za reproduktivnu medicinu 2011. godine, su potvrdila da je vitrifikacija u Rapid-i sistemu veoma uspešna. Do 95 % embriona može da se koristi posle odmrzavanja.

Kontaktirajte nas i napravite prvi korak ka lečenju neplodnosti

Uz pomoć laboratorijskih metoda i tehnika vantelesne oplodnje kreiraćemo tretman samo za vas. Procenat uspešnosti naših tretmana je do 68%. Popunite upitnik ili nas pozovite i promenite odmah svoj život.

Pitajte nas