EUROPE IVF International  

ERA test: procena optimalnog vremena za transfer embriona

ERA test (Test Endometrijalne Prijemčivosti) je dijagnostički test kojim se ispituje prijemčivost (receptivnost) endometrijuma na molekularnom nivou. Prijemčivost endometrijuma je stanje u kome je endometrijum (sluzokoža materice) spreman za implantaciju (“usađivanje”) embriona.

Standarnda metoda pregleda stanja endometrijuma je ultrazvuk, pri čemu se jedino dobija precizna procena visine i teksture endometrijuma. ERA test daje novu mogućnost pregleda, povećava verovatnoću trudnoće kod parova koji su u više navrata imali neuspešne implantacije.

Test proceni pogodan trenutak za implantaciju

Přístroj pro vitrifikaci

ERA test analizira na molekuranom nivou ekspresiju 238 gena koji su povezani sa statusom enodmetrijalne prijemčivosti. Stoga, uz pomoć ovog testa moguće je proceniti da li je endometrijum prijemčiv za transfer embriona u datom periodu ili se takozvani “prozor implantacije” pomerio.

ERA test se optimalno vrši u toku ciklusa koji prethodi ciklusu u kome je planiran transfer embriona. Uzorak tkiva za testiranje se dobija biopsijom endometrijuma. Rezultat testa nam omogućava da odredimo odgovarajući datum za transfer embriona za svakog klijenta individualno.

Korisnost testa potvrđuju studije

ERA test je klinički testiran na ženama sa normalnom matericom i normalnom debljinom endometrijuma (6 mm ili više) kod kojih je transfer embriona bio neuspešan. Pomeranje “prozora implantacije” je primećeno kod otprilike 20% ovih pacijentkinja.
Přístroj pro vitrifikaci

Rezultati klinički potvrđenih trudnoća i aktivnih trudnoća kod žena sa doniranim oocitima su upoređeni u jednoj pilotnoj studiji. Primarno, upoređeni su procenti uspešnih porođaja posle transfera embriona bez prethodno urađenog ERA testa (ET) i sa prethodno urađenim ERA testom na osnovu koga je određen lični “prozor implantacije” (PET):

ETpET
Klinički potvrđene trudnoće19 %60 %
Aktivne trudnoće0 %75 %

Ukratko, Era test je izuzetno senzitivna dijagnostička metoda, specijalizovana za određivanje prijemčivosti endometrijuma i zbog toga je pravi izbor za žene kod kojih je transfer embriona bio neuspešan u više navrata.

Kontaktirajte nas i napravite prvi korak ka lečenju neplodnosti

Uz pomoć laboratorijskih metoda i tehnika vantelesne oplodnje kreiraćemo tretman samo za vas. Procenat uspešnosti naših tretmana je do 68%. Popunite upitnik ili nas pozovite i promenite odmah svoj život.

Pitajte nas