EUROPE IVF International  

EmbryoGen®: medij koji pomaže kod ugnežđivanja embriona

EmbryoGen® je novo sredstvo za kultivisanje embriona koje sadrži prirodne faktore rasta (= citokine) koji su i inače prisutni u ljudskom organizmu a tokom trudnoće značajno doprinose imunitetu trudnice. Nizak nivo citokina kod trudnice može da dovede do greške u “komunikaciji” između embriona i materice, problema u toku implantacije i, konačno, do odbacivanja (ekspulzije) embriona.

EmbryoGen® sadrži citokin (GM-CSF) koji stvara kultivisanu „in vitro“ sredinu za embrione veoma sličnu „in vivo“ sredini (prirodnim uslovima). Samim tim, ovo sredstvo povećava verovatnoću da se embrioni implantuju (usade u endometrijum), ostanu usađeni i dalje rastu.

Upotreba ovog sredstva se preporučuje ženama koje su prethodno imale neuspešne pokušaje implantacije embriona, kao i ženama koje su imale spontani pobačaj.
Přístroj pro vitrifikaci

Dokazana efikasnost EmbryoGen®-a:

Efikasnost ovog sredstva je dokazana u obimnoj studiji koja je obuhvatala više centara za asistiranu reprodukciju (14 IVF centara i preko 1,300 pacijentkinja u Danskoj i Švedskoj), čiji su rezultati objavljeni 2013. godine:

  • Upotreba EmbryoGen®-a je dala izuzetno pozitivne rezultate kod pacijentkinja koje su prethdono u svom životu imale spontani pobačaj – broj rođene dece se povećao za 28%.

EmbryoGen® predstavlja novi način da se spreče problemi tokom implantacije embriona i da se smanji verovatnoća spontanog pobačaja.

Kontaktirajte nas i napravite prvi korak ka lečenju neplodnosti

Uz pomoć laboratorijskih metoda i tehnika vantelesne oplodnje kreiraćemo tretman samo za vas. Procenat uspešnosti naših tretmana je do 68%. Popunite upitnik ili nas pozovite i promenite odmah svoj život.

Pitajte nas