EUROPE IVF International  

PESA/MESA/TESE – Pridobitev spermijev z mikrokirurškim posegom

Če ejakulat ne vsebuje živih spermijev, so na razpolago možnosti za pridobitev spermijev z mikrokirurškim posegom iz nadmodka (PESA ali MESA) ali pa iz moda (TESE).

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)

MESA (Micro Epididymal Sperm Aspiration) 

Pri obeh metodah gre za pridobitev spermijev iz nadmodka, kjer je moteno prehajanje spermijev med nadmodkom in sečnico. Pri metodi PESA spermije skupaj s tekočino s tanko punkcijsko iglo izsesamo iz kanalčkov nadmodnika neposredno preko kože modnika, pri metodi MESA pa naredimo majhen mikrokirurški rez v kožo, skozi katerega nato vstavimo punkcijsko iglo in izsesamo tekočino. Tekočina je nato takoj analizirana v embriološkem laboratoriju.

TESE (Testicular Sperm Extraction)

Če z metodo MESA spermijev ni mogoče pridobiti, uporabimo poseg TESE, pri katerem poskušamo spermije pridobiti neposredno iz semenskega epitelija moda. Z malimi rezi v ovojnico moda pridobimo tkivo, ki prav tako takoj potuje v embriološki laboratorij.

mesa 3

Posegi se izvajajo v ambulanti pod kratkotrajno splošno anestezijo. Prednost naše klinike je, da poseg vedno izvedemo isti dan kot punkcijo jajčnikov pri partnerki. Pridobljene sveže spermije z metodo neposrednega vnosa (ICSI) takoj uporabimo za oploditev jajčeca. Preostalo tkivo se zamrzne, da koraka ne bi bilo potrebno ponavljati.

Povezano delovanje ginekologa in urologa na eni kliniki je torej nujen pogoj tako za odlično sodelovanje, kot za zagotavljanje visoke uspešnosti zdravljenja. V indiciranih primerih se priporoči postopek predimplantacijske genetske diagnostike (PGD).

Poiščite nas in napravite prvi korak do zdravljenja neplodnosti

Zdravljenje bomo sestavili s pomočjo laboratorijskih metod in metod umetne oploditve točno po vaši meri. Naša  uspešnost je do 68 %. Izpolnite vstopni vprašalnik ali pa nas neposredno pokličite in spremenite svoje življenje.

Vprašajte nas