EUROPE IVF International  

ERA test: ugotavljanje optimalnega trenutka za prenos zarodka

ERA test (Endometrial Receptivity Array) je molekularno diagnostičen test za preiskavo stanja maternične sluznice (endometrija). Receptivita (sprejemljivost) je stanje, ko je endometrij pripravljen za implantacijo (ugnezditev) zarodka.

Običajno se endometrij presoja s pomočjo ultrazvoka, ki pa lahko prikaže samo njegovo višino in strukturo. ERA test nudi nove možnosti za presojo sluznice in s tem dviga verjetnost za uspešno zanositev.

Preskus oceni primeren trenutek za vsaditev

Přístroj pro vitrifikaci

ERA test na molekularni ravni določi raven ekspresije 238 genov, ki vplivajo na receptivito endometrija. S tem zdravnik lahko ugotovi, ali je endometrij v danih dnevih pravilno odziven na prenos zarodka, oziroma ali je t.i. „okno implantacije“ premaknjeno.

Optimalen čas za ERA test je ciklus, ki mu sledi izbrani ciklus planiranega prenosa zarodka. Zdravnik bo tkivo za test odvzel pri biopsiji maternične sluznice. Zahvaljujoč se rezultatom lahko določimo primeren termin prenosa zarodka za vsako stranko individualno.

Uporabnost testa potrdijo študije

ERA test je bil klinično preskušen pri ženskah z normalno maternico in normalno debelino endometrija (6 mm in več), pri katerih transfer zarodka ni bil uspešen. Premaknjeno „okno za implantacijo“ je bilo odkrito pri približno 20 % omenjenih bolnic.
Přístroj pro vitrifikaci

V pilotni študiji z ženskami, ki so imele podarjene oocyte, so zdravniki primerjali rezultate klinične nosečnosti, samega poteka nosečnosti oziroma že po porodu, in to po embriotransferju brez ERA preiskave (ET) in po embriotransferju, katerega izvedba je bila časovno planirana ob upoštevanju rezultatov ERA testa (pET):

ETpET
Klinično potrjena nosečnost19 %60 %
Potekajoča nosečnost0 %75 %

Iz tega izhaja, da je ERA test zelo občutljiv in omogoča pravilno oceno trenutka, ko je sluznica pripravljena za sprejem zarodka. Zato je primeren za ženske s ponavljajočimi se neuspehi embriotransferjev.

Poiščite nas in napravite prvi korak do zdravljenja neplodnosti

Zdravljenje bomo sestavili s pomočjo laboratorijskih metod in metod umetne oploditve točno po vaši meri. Naša  uspešnost je do 68 %. Izpolnite vstopni vprašalnik ali pa nas neposredno pokličite in spremenite svoje življenje.

Vprašajte nas