EUROPE IVF International  

EmbryoGen®: medij, ki podpira implantacijo zarodka v maternično steno

EmbryoGen® je nov kultivacijski medij, ki vsebuje naravne faktorje rasti (cytokiny), ki se med nosečnostjo pojavljajo pri materi in pomembno prispevajo k pozitivni imunski reakciji organizma. Nizka raven cytokinov pri ženski povzroča napačno komunikacijo med zarodkom in maternico napačno implantacijo in potem odklanjanje (zavrnitev) zarodka.

Cytokin (GM-CSF), ki se nahaja v mediju  EmbryoGen®, nudi zarodku kultivirano sredino „in vitro“, ki je bolj podobna sredini „in vivo“ (z naravnimi pogoji). S tem podpira njegovo sposobnost implantacije  (ugnezditev v maternično sluznico), njegov obstanek  (vztrajanje v sluznici) ter nadaljnjo rast.

EmbryoGen® je primeren za ženske:
Přístroj pro vitrifikaci

  • ki so spontano splavile,
  • katerih zarodek se ni ugnezdil v prejšnjih ciklih IVF.

Učinke EmbryoGen® so potrdile študije

Dokazano je, da je EmbryoGen® učinkovit, kar je potrdila velika multicentrična študija v letu 2013. Znanstveniki se spremljali več kot 1300 danskih in švedskih žensk, ki so se zdravile v 14 IVF centrih. Pri ženskah, ki so poprej spontano splavile, se z EmbryoGen® povečalo število uspešno rojenih otrok za 28 %.

EmbryoGen® predstavlja novo možnost preprečevanja nastanka motenj pri implantaciji zarodka in pojavov predčasnih splavov.

Poiščite nas in napravite prvi korak do zdravljenja neplodnosti

Zdravljenje bomo sestavili s pomočjo laboratorijskih metod in metod umetne oploditve točno po vaši meri. Naša  uspešnost je do 68 %. Izpolnite vstopni vprašalnik ali pa nas neposredno pokličite in spremenite svoje življenje.

Vprašajte nas