EUROPE IVF International  

IVF s darovanými spermiemi

Popis léčby

IVF-DS - Darované spermie

K oplodnění vajíček ženy se použijí spermie od vhodného anonymního dárce tam, kde se nedaří otěhotnění s partnerovými spermiemi.

Darování spermií je v České republice legální a podléhá přísné kontrole ze strany státních úřadů. Dárci spermií jsou zdraví muži stáří 18 – 40 let. Všichni dárci podstupují podrobná vyšetření k posouzení zdravotního stavu, jak fyzického tak psychického. Nedílnou součástí těchto vyšetření je i genetické vyšetření, které vyloučí genetické abnormality u dárců a vyšetření na přenašečství sexuálně přenosných chorob (HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, chlamydie).

Vhodný dárce je vybrán lékařem centra na základě Vámi vyplněného dotazníku. O dárci obdržíte všechny informace, které nenaruší jeho anonymitu (věk, vzhled, krevní skupinu, zájmy atd,…)

Darování spermií je anonymní a dle platné legislativy nemá takto narozené dítě ani po dosažení 18 let právo na zjištění dárce spermií.

Dárcům spermií se kompenzují účelně vynaložené náklady spojené s darováním.

Postup léčby

Zeptejte se nás