EUROPE IVF International  

IVF s darovanými embryi

Popis léčby

IVF-DE - Darovaná embryaIVF-DE - Darovaná embryaK mimotělnímu oplodnění jsou použita darovaná vajíčka a darované spermie od vhodných anonymních dárců tam, kde se oplodnění nedaří s použitím vlastních pohlavních buněk.

Darování vajíček a spermií je v České republice legální a podléhá přísné kontrole ze strany státních úřadů. Dárkyně vajíček jsou zdravé ženy stáří 18 – 35 let, dárci spermií jsou zdraví muži stáří 18 – 40 let. Všechny dárkyně i dárci podstupují podrobná vyšetření k posouzení zdravotního stavu, jak fyzického tak psychického. Nedílnou součástí těchto vyšetření je i genetické vyšetření, které vyloučí genetické abnormality u dárkyň i dárců a vyšetření na přenašečství sexuálně přenosných chorob (HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, chlamydie u dárců).

Vhodné dárkyně a dárci jsou vybráni lékařem centra na základě Vámi vyplněného dotazníku. O dárkyni a dárci obdržíte všechny informace, které nenaruší jejich anonymitu (věk, vzhled, krevní skupinu, zájmy, atd…). Darování spermií je anonymní a dle platné legislativy nemá takto narozené dítě ani po dosažení 18 let právo na zjištění dárce spermií.

Dárkyním a dárcům se kompenzují účelně vynaložené náklady spojené s darováním.

Postup léčby

1. Příprava na přenos darovaných embryí (embryotransfer)

 • Příprava na přenos (embryotransfer) probíhá dvěma způsoby:
  1. v nativním cyklu

   • využívá se Vašeho přirozeného menstruačního cyklu a ovulace
   • 10. – 11. den menstruačního cyklu se provede ultrazvukové vyšetření a pokud je sliznice děložní (endometrium) dostatečně vysoké a na jednom z vaječníků je dostatečně velký folikul, aplikuje se injekce (Pregyn, Ovitrelle), která zajistí jeho prasknutí a poté za 4-9 dní následuje přenos embyí neboli transfer(záleží na tom, v jakém vývojovém stadiu byla embrya zamražena)
   • tento způsob přípravy se používá tam, kde je menstruační cyklus pravidelný
  2. v medikovaném (HRT) cyklu

   • příprava probíhá hormonálně, tento způsob přípravy se užívá tam, kde je menstruační cyklus nepravidelný nebo tehdy, pokud je třeba přenos embryí přesněji časovat
   • od 1. dne menstruačního krvácení většinou tabletami (např. Estrofem 2mg 2xdenně) nebo náplastmi (např. Estrahexal)
   • 12. – 14. den cyklu se provede ultrazvukové vyšetření k posouzení výšky sliznice děložní (endometria)
   • za 3. – 5. den přenos embryí neboli transfer (opět záleží na vývojovém stadiu embryí při jejich zamrazení)
   • případě, že sliznice ještě není dostatečně vysoká,pokračujete v užívání léků a opakuje se ultrazvukové vyšetření

2. Embryotransfer (přenos embryí)

 • zavedení embryí do dutiny děložní se provádí bez uspání tenkým pružným katetrem (hadičkou) – konec katetru je pozorován ultrazvukem pro přesné umístění
 • transfer je zcela nebolestivý
 • embrya s malým množstvím tekutiny (média, živného roztoku) jsou vstříknuta do dutiny děložní
 • poté jste uložena na lůžko až do propuštění z centra (cca 1 hodina)

3. Režimová opatření po transferu

 • po transferu se doporučuje klidový režim (žádná nadměrná fyzická aktivita, pohlavní styk a koupel v horké vodě) na 1-2 týdny
 • po 1-2 týdnech je režim volnější,ale vyvarujte se nadměrné fyzické aktivitě
 • pravidelně berte léky tak, jak máte napsáno v propouštěcí zprávě

4. Těhotenský test, léky a sledování těhotenství

 • těhotenský test z ranní moče proveďte za 20 dní po transferu
 • pokud je těhotenský test test pozitivní, pak berte dále léky až do 12. týdne gravidity a objednejte se na ultrazvukové vyšetření (cca za 7-10 dní)
 • po 12. týdnu těhotenství léky postupně vysazujte během 7-10 dnů
 • dále probíhá standardní prenatální screening a kontroly u vašeho gynekologa
 • pokud je těhotenský test negativní, vysaďte všechny léky a po proběhlé menstruaci nás kontaktujte k přípravě na přenos zamrazených embryí nebo ke konzultaci o dalším postupu
Zeptejte se nás