EUROPE IVF International  

ALICE test/EMMA test: detekce patogenních baktérií v endometriu

Současné studie dokazují, že endometrium (děložní sliznice) je klíčovým faktorem v úspěšnosti léčby. Prvním nejdůležitějším faktorem je správná výška endometria před přenosem embrya. Dalšími faktory jsou pak receptivita endometria (ERA test) a vnitřní prostředí, tj. správné vyvážení dobrých a špatných mikroorganismů v děložní sliznici.

Chronická endometritida (chronický zánět sliznice děložní) je způsoben bakteriálními patogeny nejčastěji z rodů Enterobacteriaceae, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Mycoplazma a Ureaplazma. Chronický zánět je bezpříznakový a bývá přítomen u cca 30 – 40% neplodných žen a je odpovědný za opakované selhání implantace endometria či za opakující se časné potraty.

ALICE test (Analysis of Infectious Chronic Endometritis)

ALICE test je rychlý a levný test, který na základě molekulárně biologické metody PCR (polymerázové řetězové reakce), přesně detekuje patogeny spojené s chronickým zánětem, na jehož základě můžeme zvolit vhodnou antibiotickou léčbu.

Do klinické studie  bylo zařazeno 113 vzorků endometria od pacientek, které byly hodnoceny jako chronický zánět endometria  a byly porovnávány výsledky klasických diagnostických metod a molekulárně biologické metody detekce patogenních bakterií. Jednotlivé klasické metody histologie, hysteroskopie a mikrobiální kultivace stanovili diagnosu v cca 46%, 58% a 66%. Navíc u dvou nejvíce subjektivních metod ve stanovení diagnosy chronického zánětu, hysteroskopie a histologie, byly zaznamenány protichůdné výsledky až u 58% vzorků. Aby bylo dosaženo shody ve výsledcích museli se všechny klasické metody kombinovat.

Užitím ALICE testu můžete tedy dostat diagnostický výsledek shodný s výsledky všech třech klasických testů dohromady. Test je vysoce specifický a umožňuje identifikovat a kvantifikovat i velmi malé množství bakteriální DNA, která by na kultivaci nestačila a může být užitečný v odhadování závažnosti infekce.

ALICE test je tedy vysoce citlivý a specifický k diagnose chronického zánětu sliznice děložní a je doplňující vhodnou volbou pro ženy s opakovanými neúspěšnými embryotransfery.

EMMA test (Endometrial Microbioma Metagenonic Analysis)

Nedávné studie také prokázali existenci endometriální mikroflóry, která má vliv na reprodukční funkci. Přibližně 191 taxonomických jednotek bylo definováno jako Lactobacillus dominantní mikroorganismy (LD) a non – Lactobacillus dominantní mikroorganismy (NLD). Přítomnost NLD byla spojena např. se signifikantním snížením implantace (60,7% vs. 23,1%) a sníženou mírou otěhotnění (70,6% vs 23,3%).

alice 3

EMMA test nám tedy umožňuje kompletní náhled na složení endometriální mikroflóry a umožňuje doporučení postupu k obnovení optimálního stavu.

ERA, EMMA, ALICE – 3 testy z jednoho vzorku děložní sliznice – zajišťují kompletní hodnocení receptivity endometria nejen na úrovni morfologické a molekulární, ale i z pohledu mikrobiálního.

Kontaktujte nás a udělejte první krok k léčbě neplodnosti

Léčbu sestavíme z laboratorních metod i metod umělého oplodnění vám na míru. Naše  úspěšnost je až 68 %. Vyplňte vstupní dotazník nebo nám rovnou zavolejte a změňte svůj život.

Zeptejte se nás