EUROPE IVF International  
  • Za detalje o specijalnim ponudama, tretmanima i kombinovanim metodama posetite našu stranicu Specijalne ponude

Informacije i pouka o pravima:

U slučaju pružanja zdravstvenih usluga od strane organizacije, nadalje je organizacija ovlaštena i obavezna obraditi Vaše osobne podatke, uključujući osobne podatke posebne kategorije (osobito zdravstvene podatke) u svrhu pružanja zdravstvenih usluga na temelju zakona i eventualno u svrhu ispunjavanja daljnjih ugovornih odredbi na temelju sklopljenog ugovora o zdravstvenoj skrbi. U tom slučaju, ubuduće će pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka biti ispunjavanje zakonske obaveze organizacije kao administratora osobnih podataka ili ispunjavanje ugovora od strane organizacije. Sve potrebne informacije o obradi osobnih podataka možete naći u dokumentu Informacije o obradi osobnih podataka objavljenom na web stranici organizacije www.fertility-ivf.eu.

 

Kontaktne informacije administratora osobnih podataka: EUROPE IVF International s.r.o., MB 24684287, Nad Výšinkou 2868/2, 15000 Prag 5 – Smíchov, info@fertility-ivf.eu, 00420 257225751

 

Vaši osobni podaci bit će obrađeni na temelju slobodnog pristanka, i to pod gore navedenim uvjetima; prilikom obrade Vaših osobnih podataka neće dolaziti do automatiziranog odlučivanja ili profiliranja; organizacija kao administrator nije imenovala povjerenika za zaštitu osobnih podataka, nije dodijelila obradu osobnih podataka nijednom subjektu kao izvršitelju obrade podataka niti je imenovala predstavnika za ispunjavanje obveze u smislu Uredbe; organizacija kao administrator ne namjerava Vaše osobne podatke predati trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili daljnjim trećim osobama, pored gore navedenih.

Svi Vaši osobni podaci posebne kategorije bit će pohranjeni pomoću softvera za vođenje medicinske dokumentacije i bit će zaštićeni od neovlaštenog pristupa.

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju suglasnost za obradu osobnih podataka, pravo zahtijevati od organizacije pristup svojim osobnim podacima, ispraviti ili brisati, eventualno ograničiti obradu podataka te podnijeti prigovor na obradu, pravo prenijeti podatke drugom administratoru, kao i pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka (www.uoou.cz), ako smatrate da administrator prilikom obrade osobnih podataka postupa suprotno Uredbi.