EUROPE IVF International  
  • Za detalje o specijalnim ponudama, tretmanima i kombinovanim metodama posetite našu stranicu Specijalne ponude

Needle

Saturn 5 Laser System

Metode medicinski potpomognute oplodnje

Medicinski potpomognuta oplodnja je spajanje jajne stanice i spermija izvan tijela žene. Nakon fertilizacije (oplodnje) nastaje zametak (embrion). Diobom prvobitno jedine stanice počinje rast zametka. U laboratorijskim uvjetima možemo zametke koji se razvijaju kultivirati (čuvati) do 120 sati od oplodnje. Nakon toga nastaje probijanje omota zametka, te se stanice, koje će kasnije formirati placentu, počinju širiti u okolicu. U tom trenutku zametak već mora biti u maternici, te postupno počinje uranjati (ugnježđivati) u sluznicu maternice (endometrija) i počinje stvarati trudnički hormon (HCG), koji se izlijeva u krv, a iz krvi u mokraću, gdje ga možemo utvrditi pomoću testova za trudnoću. Za medicinski potpomognutu oplodnju mogu se upotrijebiti vlastite ili donirane spolne stanice (jajne stanice i spermiji).

Metode liječenja

IVF DO – s doniranim jajnim stanicama

Donirane jajne stanice od pogodne anonimne donorke oplođuju se spermijima partnera žene koja ne može zatrudnjeti pomoću vlastitih jajnih stanica.

Donacija jajnih stanica u Češkoj je legalna i podliježe strogoj kontroli od strane državnih institucija. Donorke jajnih stanica su zdrave žene starosti 18 – 35 godina. Sve donorke prolaze detaljnim pregledom radi ocjenjivanja zdravstvenog stanja, kako fizičkog, tako i psihičkog. Sastavni dio ovih pregleda je i genetsko ispitivanje, kojim se isključuju genetske abnormalnosti kod donorke, te ispitivanje prenošenja spolno prenosivih bolesti (HIV, žutica tipa B i C, sifilis).

Više informacija

IVF DE – s doniranim zametcima

Za izvantjelesnu oplodnju upotrebljavaju se donirane jajne stanice i donirani spermiji od pogodnih anonimnih donora tamo, gdje oplodnja ne uspijeva upotrebom vlastitih spolnih stanica.

Donacija jajnih stanica i spermija u Češkoj je legalna i podliježe strogoj kontroli od strane državnih institucija. Donorke jajnih stanica su zdrave žene starosti 18 – 35 godina, donori spermija su zdravi muškarci starosti 18 – 40 godina. Sve donorke i donori prolaze detaljnim pregledom radi ocjenjivanja zdravstvenog stanja, kako fizičkog, tako i psihičkog. Sastavni dio ovih pregleda je i genetsko ispitivanje koje isključuje genetske abnormalnosti kod donorki i donora i ispitivanje prenošenja spolno prenosivih bolesti (HIV, žutica tipa B i C, sifilis, klamidije kod donora).

Više informacija

IVF DS – s doniranim spermijima

Za oplodnju jajnih stanica žene upotrebljavaju se spermiji pogodnog anonimnog donora tamo, gdje ne uspijeva začeće pomoću spermija partnera.

Donacija spermija u Češkoj je legalna i podliježe strogoj kontroli od strane državnih institucija. Donori spermija su zdravi muškarci starosti 18 – 40 godina. Svi donori prolaze detaljnim pregledom radi ocjenjivanja zdravstvenog stanja, kako fizičkog, tako i psihičkog. Sastavni dio ovih pregleda je i genetsko ispitivanje koje isključuje genetske abnormalnosti kod donora i ispitivanje prenošenja spolno prenosivih bolesti (HIV, žutica tipa B i C, sifilis, klamidije).

Više informacija

IVF s vlastitim jajnim stanicama

In vitro fertilizacija je „klasična“ laboratorijska metoda izvantjelesne oplodnje, prilikom koje se jajne stanice i spermiji „pomiješaju“ u laboratoriji i spermiji uranjaju u jajne stanice samostalno, čime dolazi do oplodnje.

Pošto se na ovaj način promjerno oplodi samo svaka druga jajna stanica, razvijena je metoda asistirane oplodnje ICSI, prilikom koje se spermij u jajnu stanicu injektira mikro-iglom.

IVF danas definiramo šire kao sinonim za izvantjelesnu oplodnju uz korištenje raznih laboratorijskih metoda.

Više informacija

Histeroskopija – ispitivanje šupljine maternice

Histeroskopija je ginekološki endoskopski zahvat, kod kojeg se pomoću optičkog uređaja – histeroskopa – pregleda šupljina maternice iznutra.

Više informacija

PESA/MESA/TESE – Dobivanje spermija kirurškim putem

U slučaju nepostojanja živih spermija u ejakulatu dolazi u obzir mogućnost dobivanja spermija kirurškim putem iz pasjemenika (PESA ili MESA) ili iz sjemenika (TESE).

Više informacija

Operativno liječenje

Sastavni dio kompleksnog liječenja neplodnosti je prigodna i pravovremena indikacija operativnog liječenja. Operativno liječenje, osobito u oblasti reproduktivne medicine, trebalo bi biti što preciznije, kako ne bi došlo do nepovratnog smanjenja prije svega ovarijalnog tkiva (jajnika). Optimalan postupak kod operativnog liječenja u reproduktivnoj medicini je minimalna invazivna kirurgija – laparoskopija i histeroskopija.