EUROPE IVF International  
 • Za detalje o specijalnim ponudama, tretmanima i kombinovanim metodama posetite našu stranicu Specijalne ponude

Kontakt formular

Zamolili bi vas da pažljivo popunite kontakt formular, kako bismo bili sto posto spremni procjeniti vaše zdravstveno stanje i pripremimo optimalni postupak vašeg liječenja. Imat ćemo tada više prostora za vaša pitanja i objašnjenja uvezi predloženog postupka. Kada pošaljete kontakt formular javit će vam se u najkraćem mogućem roku netko od naših doktora ili koordinatorica.

Osnovne informacije

U slučaju IVFprograma sa doniranim jajnim ćelijama ili embrionima (IVF DO, IVF DE):


Obiteljska anamneza

Ima li netko iz vaše bliže obitelji (roditelji, braća, sestre) ima neko teže oboljenje?

Boluje li netko u vašoj obitelji od učestalih moždanih udara, tromboze donjih ekstremiteta, embolije pluća, poremećaja zgrušavanja krvi ili nekog drugog oboljenja krvi?

Da li se netkome u vašoj obitelji rodilo dijete sa uroďenom anomalijom razvoja, Downovim ili nekim drugim sindromom?

Osobna anamneza

Liječite li se od nečega, koristite li ili ste u prošlosti koristili (dulje od mjesec dana) neke lijekove?

Jeste li ikada bili operirani? Kada i o kojoj vrsti operacije se radi (odnosi se prije svega na operacije organa u trbušnoj šupljini ili polnih organa)?

Jeste li ikada imali neke ozbiljnije ozljede?

Ginekološka anamneza

Koliko dana Vam traje menstruacioni ciklus (kao 1. dan menstruacijskog ciklusa računa se dan kada je počelo krvarenje tj. menzes)? Koliko dana Vam traje menstruacija?

Jeste li već raďala? Kada, koliko puta? Vaginalno (prirodnim putem) ili carskim rezom? Kakvo je zdravstveno stanje roďene djece?

Jeste li imala pobačaje? Kada? Da li se radilo o izazvanom tj. umjetnom prekidu trudnoće ili spontanom pobačaju?

Poslednji citološki pregled (tkzv. PAPA test, navedite godinu i rezultate).

Datum prvog dana posljednje menstruacije.

Farmakološka anameza

Koristite li neke lijekove?

Anamneza alergije

Jeste li alergični na neke lijekove?

Sadašnje oboljenje

Koliko dugo već pokušavate da zatrudnite sa vašim sadašnjim partnerom?

Da li vam je poznat nalaz poslednjeg FSH, LH, AMH ispitivanja (navedite datum i kada je raďeno).

Da li su bile ispitivane seksualno prenosive bolesti?


Da li vam je poznat nalaz poslednjeg TSH (navedite datum i kada je radjeno)

Jeste li imala pregled dojki? (datum ispitivanja, tip pregleda – mamografija, ultrazvuk i rezultat)

Ukoliko ste se već negdje liječili od steriliteta navedite broj inseminacija, IVF ili ICSI (mikrofertilizacija) postupka i eventualne komplikacije (hiperstimulacioni sindrom, operacije…).

Tok posljednje stimulacije - a) koje godine, b) kojim lijekovima, c) prva doza, d)broj folikula, e) broj jajnih ćelija, f) broj embriona za transfer, g) broj zamrznutih embriona.

Kada ste posljednji put bila na ginekološkom pregledu? Koji su rezultati posljednjeg ultrazvučnog pregleda i kada je raďen?

Informacije o partneru

U slučaju IVFprograma sa doniranom spermom (IVF DS):


Liječite li se od nekog ozbiljnog oboljenja?

Da li ste se nekada u prošlosti liječili od nekog ozbiljnog oboljenja?

Koristite li neke lijekove? Koje?

Da li ste ikada operisani? Kada i o kojoj vrsti operacije se radi?

Da liste alergični na neke lekove? Na koje?

Da li su bile ispitivane seksualno prenosive bolesti?


Poslednji nalaz spermograma (ukoliko je radjen)? Broj spermatozoida na 1 ml.

Pokretljivost u %

Morfologija (procenat spermatozoida normalnog oblika)

Informacije o paru/partnerima

Želite li uvodnu kozultaciju i pregled kod nas u centru?

Želite li uvodnu konzultaciju preko Skypa?

Želite li uvodnu konzultaciju preko telefona?

Želite li da isplaniramo liječenje bez uvodne konzultacije, samo na temelju podataka i rezultata koje ste nam pružili?

Želite li da vam u Pragu pomognemo sa smještajem?

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 • Prema članku 6 st. 1 točka a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, dajem suglasnost za obradu svojih gore navedenih osobnih podataka u svrhu:
  • evidentiranja moje osobe kao zainteresiranog za pružanje zdravstvenih usluga od strane organizacije i pregovore o pružanju zdravstvenih usluga
  • osiguravanja dokumenata za uvodnu konzultaciju moga zdravstvenog stanja s liječnikom i razmatranje mogućnosti mog liječenja u organizaciji
  Suglasnost za obradu ovih podataka dajem na razdoblje od 12 mjeseci. Danu suglasnost mogu povući u bilo kojem trenutku.

 • Nadalje, prema članku 9 st. 2 točka a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, dajem izričitu suglasnost za obradu svojih gore navedenih osobnih podataka posebne kategorije (posebice podataka o zdravstvenom stanju) u svrhu:
  • osiguravanja dokumenata za uvodnu konzultaciju moga zdravstvenog stanja s liječnikom i razmatranje mogućnosti mog liječenja u organizaciji
  Suglasnost za obradu ovih podataka dajem na razdoblje od 12 mjeseci. Danu suglasnost mogu povući u bilo kojem trenutku.

Vaša pitanja