EUROPE IVF International  
 • Máme povolení k činnosti tkáňového oddělení

Darování spermatu

Až u poloviny neplodných párů je příčina neplodnosti na straně partnera.

Někdy je k oplodnění vajíček nutné použít spermie dárce.

Dárcovství spermií je legální.

Vhodný dárce je zdravý muž 18 – 40 let. Musí podstoupit pohovor s urologem, vyšetření kvality spermií (spermiogram), vyšetření moči na přítomnost chlamydií, vyšetření krve na infekční nemoci (žloutenka typu B a C, HIV, syfilis) a genetické vyšetření (pohovor s genetikem k posouzení genetické zátěže v rodině a odběr krve ke stanovení karyotypu).

Pokud jsou všechna vyšetření v normě, může být uskutečněn odběr spermatu k následnému zamrazení a darování. Odběrů se obvykle provádí více ve více dnech.

Náklady spojené s darováním Vám budou finančně kompenzovány.

Účelem je podání ucelené a kompletní informace tak, jak odpovídá dnešním znalostem vědy a medicíny, a tímto s Vámi navázat rovnocenný vztah na poli léčby neplodnosti.

Objednejte se prosím na telefonním čísle +420 607 056 764 nebo na emailové adrese darkyne@fertility-ivf.eu

Dotazník pro dárce spermií

Základní informace


V případě IVF s darovaným spermatem (IVF DS):

Rodinná anamnéza

Vyskytuje se ve Vaší rodině (rodiče, sourozenci) nějaké závažné onemocnění (např. dědičné psychotické onemocnění)?

Vyskytují se ve Vaší rodině opakovaně případy cévních mozkových příhod, trombóz dolních končetin, plicní embolie nebo nemoci či jiné poruchy srážlivosti krve?

Narodilo se ve Vaší rodině dítě s vrozenou vývojovou vadou, Downovým nebo jiným syndromem?

Osobní anamnéza

Léčíte se s něčím, berete nebo bral jste někdy v minulosti pravidelně (více než měsíc) nějaké léky?

Byl jste operován?

Závažné úrazy?

Farmakologická anamnéza

Berete pravidelně nějaké léky?

Alergická anamnéza

Jste alergický na nějaké léky?

Abusus

Berete nebo bral jste někdy drogy?

Požíváte nebo požíval jste ve zvýšené míře alkohol?

Chováte se nebo jste se choval sexuálně rizikově (např. časté střídání partnerů, prostituce)?

Kouříte? Pokud ano, kolik denně?

Pracujete nebo jste pracoval v prostředí, kde jste vystavován nebo jste byl vystavován škodlivým(např.chemic.) látkám nebo záření?

Pocházíte Vy, Vaši sexuální partneři nebo biologičtí rodiče z oblasti s vysokým výskytem HTLV I a II – např. západní Afrika, jižní Japonsko, Karibik

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Dle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů pro účely:
  • evidence mé osoby jako zájemce o darování reprodukčních buněk a jednání o poskytnutí zdravotních služeb
  • zajištění podkladů pro úvodní konzultaci mého zdravotního stavu s lékařem a možnosti darování reprodukčních buněk
  Souhlas ke zpracování těchto údajů uděluji na dobu 6 měsíců. Udělený souhlas mohu kdykoli odvolat.

 • Dále dle článku 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji výslovný souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů zvláštní kategorie (zejména údajů o zdravotním stavu) pro účely:
  • zajištění podkladů pro úvodní konzultaci mého zdravotního stavu s lékařem a možnosti darování reprodukčních buněk
  Souhlas ke zpracování těchto údajů uděluji na dobu 6 měsíců. Udělený souhlas mohu kdykoli odvolat.